Regulamin

Regulamin

Tyskiej Ligi Futsalu

w sezonie 2017/2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Lidze mogą brać udział osoby, które ukończyły 16-ty rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Lidze za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2. Drużyny ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uczestnictwem w Lidze we własnym zakresie i na swój koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń wynikłych z uczestnictwa zawodników w rozgrywkach w ramach Ligi, a także nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników pozostawionych w szatni oraz na trybunach.

3. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami FUTSALU, za wyjątkiem:

a) czas trwania zawodów wynosi 2 x 20 minut bez zatrzymywania zegara. Zatrzymywana jest tylko i wyłącznie ostatnia minuta 2 połowy, po każdorazowym opuszczeniu piłki poza linię boczną lub końcową boiska. Przerwa pomiędzy połowami zawodów wynosi 2 minuty.

b) każda drużyna ma prawo do wykorzystania tzw. „czasu” (1 minuta, jeden raz w czasie trwania całych zawodów). Do wzięcia czasu dla drużyny upoważnieni są kapitanowie lub kierownicy drużyny, która jest w posiadaniu piłki,

c) stosuje się przedłużone rzuty karne za tzw. „faule kumulowane”, po 5 faulu i każdym następnym rzut karny z 10 metrów.

d) jeśli bramkarz po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, a wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej i nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni; bramkarz, będąc na własnej połowie, może być w posiadaniu piłki jednorazowo maksymalnie przez 4 sekundy.

e) czas zatrzymywany jest jedynie na wyraźny sygnał sędziego prowadzącego zawody oraz w ostatniej minucie drugiej połowy zawodów za każdym razem, kiedy piłka nie znajduje się w grze.

f) czas na wznowienie gry z autu/rogu/wznowienia przez bramkarza itd. wynosi 4 sekundy i będzie liczony przez sędziego zawodów.

g) podczas wykonywania rzutu autowego, piłka musi znajdować się na linii i stać w miejscu. Nogi zawodnika wykonującego rzut autowy nie mogą znajdować się na boisku, ale mogą mieć styczność z linią.

4. Po zakończeniu Ligi rozegrany zostanie Puchar Ligi systemem pucharowym, bez rozstawiania drużyn przed jego rozegraniem. W Turnieju o Puchar Ligi zagra 10 zespołów. Szczegółowy regulamin i zasady turnieju o Puchar Ligi organizator poinformuje w osobnym komunikacie maksymalnie do 31.10.2017r.

5. Przed startem rozgrywek każdy z kapitanów lub kierowników zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi listy zgłoszeniowej drużyny. Liczyć ona może maksymalnie 20 zawodników, natomiast w protokole meczowym wypełnianym przed każdym meczem może znajdować się maksymalnie

14 zawodników. Gra nieuprawnionej osoby, której nazwisko nie będzie widniało w protokole meczowym bądź na liście zgłoszeniowej, skutkuje walkowerem przyznanym na korzyść drużyny przeciwnej (5-0).

6. W rozgrywkach mogą grać:

a) zawodnicy zrzeszeni w klubach biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na poziomie maksymalnie ligi okręgowej – duże boisko

b) zawodnicy zrzeszeni w klubach biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na poziomie maksymalnie I ligi, którzy nie ukończyli 20-go roku życia – hala

c) każdy zespół może mieć w swoim składzie maksymalnie czterech zawodników, których nie dotyczy podpunkt a) i b).

7. Sędziów prowadzących zawody wyznacza Organizator.

II. SYSTEM ROZGRYWEK

8. W rozgrywkach Ligi udział weźmie 11 zespołów. Rozgrywki będą prowadzone na zasadzie „każdy z każdym” mecz i rewanż, co w sumie da 22 kolejki.

9. Zawody będą rozgrywane w Hali Sportowej Tychy przy al. Piłsudskiego 20 w terminach ustalonych przez Organizatora. Wszystkie mecze będą się odbywały w soboty lub niedziele.

10. Ustalenie ostatecznej klasyfikacji:

a) o kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach Ligi decydują następujące kryteria:

- liczba zdobytych punktów,

- bezpośredni pojedynek,

- stosunek bramkowy,

- większa ilość strzelonych bramek

b) w razie jednakowej liczby zdobytych punktów przez trzy lub więcej drużyn, zostanie utworzona tzw.

„mała tabelka”, która będzie dotyczyła zainteresowanych zespołów. W niej o wyższej lokacie zadecydują identyczne kryteria, jak w punkcie b),

c) Zespoły które zajmą dwa ostatnie miejsca, zostaną zdegradowane do 2 ligi, która zostanie utworzona w sezonie 2018/2019. Utworzą je nowe zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek. Przed startem 1 ligi w sezonie 2018/2019 zostanie rozegrany turniej, którego stawką będzie uzyskanie awansu do gry w 1 lidze, a wywalczą go 2 najlepsze zespoły. Do udziału w turnieju, będą miały prawo nowe zespoły, które zgłoszą chęć gry w Lidze, a także te zdegradowane z sezonu 2017/2018.

11. Na 10 minut przed każdym meczem kapitan lub kierownik drużyny zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego w oparciu o zatwierdzoną listę zgłoszeniową. W protokole należy zaznaczyć funkcję bramkarza literą – B oraz kapitana literą – C Po meczu protokół musi zostać zatwierdzony przez sędziów prowadzących zawody.

12. Drużyna musi rozpocząć mecz w pełnym składzie tzn. bramkarz + 4 zawodników w polu. W przypadku braku pełnego składu, zespół zostanie ukarany walkowerem (5:0). W protokole meczowym można wpisać maksymalnie 14 graczy.

13. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do gry w czasie meczu w jednolitych strojach (koszulki, spodenki, getry) oraz w odpowiednim obuwiu sportowym. Numery na koszulkach są obowiązkowe i muszą być czytelne i różne w zakresie 1-99. Numery na koszulkach muszą zgadzać się z tymi z protokołu meczowego, który wypełniają kierownicy lub kapitanowie przed rozpoczęciem zawodów.

14. Kapitan drużyny obowiązkowo musi posiadać na rękawie widoczną opaskę. W wypadku jej braku przed spotkaniem należy zgłosić ten fakt sędziom prowadzącym zawody. W przypadku notorycznego braku opaski na zespół zostanie nałożona kara finansowa. Prawo wyboru koloru koszulek przysługuje drużynie wymienionej w terminarzu na pozycji gospodarze.

15. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników i posiadać widoczny numer na koszulce.

16. Do sędziów prowadzących zawody mają prawo zwracać się tylko i wyłącznie:

a) kapitanowie obu zespołów podczas trwania zawodów

b) kierownicy którzy są wpisani w protokole meczowym jedynie przed i po zakończeniu zawodów.

17. W razie nie przybycia na zawody sędziego, mecz powinna prowadzić osoba neutralna wybrana w pierwszej kolejności przez organizatora lub wskazana zgodnie przez oba zespoły.

18. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie, kapitan lub kierownik drużyny przeciwnej oraz sędziowie wraz z organizatorem mają prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika ze zdjęciem. Kontrola może odbyć się zarówno przed rozpoczęciem zawodów, jak również po ich zakończeniu.

19. W przypadku braku dokumentu tożsamości zawodnik bierze udział w meczu, a jednocześnie jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość w następnej kolejce. Jeżeli tego nie uczyni, wcześniejsze zawody zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

20. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie spełnia formalności regulaminowych tzn. brak zawodnika na liście zgłoszeniowej danego zespołu lub brak danych tzn. numeru PESEL i daty urodzenia.

21. Jeżeli zawodnik nieuprawniony do gry wystąpił w meczu wynik zostaje zatwierdzony z boiska pod warunkiem że drużyna przeciwna wygrała spotkanie (z uwzględnieniem strzelców bramek). W przypadku zwycięstwa zespołu w którym brał udział nieuprawniony zawodnik, zespół zostaje ukarany walkowerem

(5-0).

22. Zmiany zawodników odbywają się tylko w wyznaczonej do tego strefie. W przypadku przebywania na parkiecie więcej niż pięciu zawodników, sędzia ma prawo ukarać taki zespół żółtą kartką.

23. Czas oczekiwania na drużynę to 10 minut od ustalonej godziny spotkania w terminarzu.

24. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie jest równoznaczne z walkowerem.

25. Po zakończeniu I rundy (po 11 kolejkach), będzie możliwość dopisania maksymalnie czterech nowych zawodników do listy startowej, jednak łączna liczba zawodników nie może przekroczyć 20 nazwisk. W przypadku, kiedy przed startem Ligi, zespół zgłosi maksymalną liczbę 20-stu zawodników, będzie miał możliwości wykreślenia zawodnika który nie wziął udziału w ani jednym meczu i dopisania nowego gracza. Pomiędzy I, a II rundą zespoły mogą dokonywać transferów i zawodnicy będą mogli zmienić drużynę. O tym fakcie należy powiadomić organizatora drogą mailową.

III. KARY REGULAMINOWE

26. Przewiduje się następujące kary regulaminowe:

  1. za bezpośrednią czerwoną kartkę zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od udziału w jednych zawodach (najbliższych po otrzymaniu kary). Czerwona kartka automatycznie wyklucza zawodnika z meczu, w którym ją otrzymał oraz skutkuje dwuminutową grą w osłabieniu przez jego zespół. W momencie, kiedy drużyna grająca w osłabieniu straci gola, dwuminutowa kara przestaje obowiązywać,
  2. Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do 2 minutowego osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna.
  3. Za 3 żółte kartki zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od udziału w jednych zawodach (najbliższych po otrzymaniu trzeciej żółtej kartki); identyczna kara ma zastosowanie po 5-tej, 7-tej, a następnie każdej kolejnej żółte kartce,
  4. w przypadku wybitnie niesportowego zachowania lub brutalnego faulu, po którym zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, organizator ma prawo nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną i zawiesić w rozgrywkach na większą ilość spotkań lub całkowicie wykluczyć z rozgrywek. Informacja o takowym zawieszeniu, będzie pojawiać się maksymalnie do 3 dni od zakończenia zawodów.

27. Przez cały okres trwania zawodów i całej Ligi obowiązuje zakaz słownego obrażania i atakowania sędziów. Naruszenie nietykalności sędziów będzie surowo karane poprzez wykluczenie zawodnika z rozgrywek. Organizator może również ukarać zespół finansowo lub poprzez odjęcie punktów z ligowej tabeli, a w sytuacjach szczególnych wykluczyć cały zespół z rozgrywek

28. Kara finansowa za otrzymanie żółtej kartki wynosi 3 złote, a czerwonej 8 złotych. Za zgromadzone w ten sposób środki Organizator ufunduje Puchar Fair Play dla drużyny, która w Lidze zgromadzi najmniejszą liczbę kar regulaminowych. Powyższe ustalenie nie dotyczy drużyn, które oddały przynajmniej jeden mecz walkowerem. Przed startem Ligi każda z drużyn jest zobowiązania do uiszczenia wpłaty w wysokości 100zł w ramach zaliczki, z której będą pobierane środki za w/w wykroczenia.

29. Za oddanie meczu walkowerem, na zespół nałożona kara finansowa w wysokości 40zł. Trzykrotne nie stawienie się na mecz bądź opuszczenie boiska przed zakończeniem zawodów powoduje automatyczne wykluczenie drużyny z Ligi.

30. W klasyfikacji Fair Play o kolejności decyduje jak największa kwota z zaliczki, która zostanie na koncie drużyny po zakończeniu sezonu. W przypadku, kiedy zespół przekroczy kwotę 100zł z zaliczki na kary regulaminowe, musi wpłacić kolejną kwotę w wysokości: 50zł z której będą pobierane środki za w/w wykroczenia. Wpłaty należy dokonać przed rozegraniem najbliższego meczu.

31. Weryfikuje się wynik zawodów jako walkower 5:0 dla przeciwnika w przypadku, gdy:

a) drużyna nie stawi się na zawody w terminie przewidzianym w kalendarzu rozgrywek,

b) w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik.

IV. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

32. Wszelkie koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą uczestnicy.

33. Koszty uczestnictwa w Lidze oraz w Pucharze Ligi:

  • Łączna kwota za uczestnictwo w Tyskiej Lidze Futsalu w sezonie 2017/2018 wynosi 1500zł. Wpisowe można rozbić na dwie raty:
  • - 1 rata w wysokości 800zł musi wpłynąć na konto organizatora maksymalnie

do 26 września

  • - 2 rata w wysokości 700zł musi wpłynąć na konto organizatora maksymalnie

do 10 listopada

  • Zaliczka na kary regulaminowe w wysokości 100zł należy uiścić maksymalnie do 26 września

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY PRZELAĆ WPISOWE:

84 1050 1399 1000 0092 0312 7130 (ING)

Brak wpłaty całej kwoty powoduje usunięcie zespołu z rozgrywek

34. w przypadku jakichkolwiek zniszczeń dokonanych przez zawodnika na obrębie obiektu, na cały zespół zostanie nałożona kara finansowa.

35. Na ławce rezerwowych oprócz zawodników może znajdować się jedynie trener oraz kierownik zespołu

(maksymalnie dwie osoby).

Ich funkcje muszą być wyraźnie zaznaczone w protokole meczowym.

36. Każdej drużynie przysługuje przełożenie jednego meczu w sezonie wynikające tylko i wyłącznie z wyjazdu całego zespołu np. na turniej, ślub zawodnika itp. Na przełożenie meczu zgodę musi wyrazić kierownik lub kapitan drużyny przeciwnej. Po uzgodnieniach obu stron, o fakcie przełożenia meczu należy poinformować Organizatora drogą mailową. W przypadku braku zgody drużyny przeciwnej na przełożenie meczu, zawody muszą odbyć się w terminie wyznaczonym przez Organizatora. W przypadku nie stawienia się na mecz, zespół zostanie ukarany walkowerem (5:0)

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Za zajęcie miejsc 1-3 w Lidze zespoły zostaną nagrodzone pucharami. Dodatkowo nagrodzeni zostaną indywidualni zawodnicy (najlepszy strzelec, bramkarz oraz zawodnik). W przypadku zdobycia takiej samej ilości bramek przez dwóch lub więcej zawodników, o przyznaniu nagrody zadecyduje wyższe miejsce zajęte przez jego zespół. Najlepszego bramkarza i zawodnika Ligi wybiorą kapitanowie bądź kierownicy każdego z zespołów po zakończeniu ostatniej kolejki. Kapitan/Kierownik nie może oddać głosu na zawodnika ze swojej drużyny.

38. Za zdobycie Pucharu Ligi najlepszy zespół zostanie nagrodzony pucharem.

39. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia do Ligi drużyny bądź poszczególnych zawodników bez podania przyczyny. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, Organizator nie zwraca wpłaconych wcześniej należności finansowych.

40. Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek w ramach Ligi rozstrzyga Organizator.

41. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują rozstrzygnięcia

Organizatora.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości