Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Lidze mogą brać udział osoby, które ukończyły 18-ty rok życia oraz osoby które ukończyły 16-ty rok życia, ale wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych (dokument do pobrania u Organizatora).

2. Drużyny ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uczestnictwem w Lidze we własnym zakresie i na swój koszt. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń wynikłych z uczestnictwa zawodników w rozgrywkach w ramach Ligi, a także nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników pozostawionych w szatni oraz na trybunach.

3. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami FUTSALU, za wyjątkiem:

a) czas trwania zawodów wynosi 2 x 20 minut bez zatrzymywania zegara. Zatrzymywana jest tylko i wyłącznie ostatnia minuta 2 połowy, po każdorazowym opuszczeniu piłki poza linię boczną lub końcową boiska. Przerwa pomiędzy połowami zawodów wynosi 1 minutę.

b) każda drużyna ma prawo do wykorzystania tzw. „czasu” (1 minuta, jeden raz w czasie trwania całych zawodów). Do wzięcia czasu dla drużyny upoważnieni są kapitanowie lub kierownicy drużyny, która jest w posiadaniu piłki. Chęć wzięcia czasu, kapitan lub kierownik drużyny zgłasza sędziemu stolikowemu poprzez przekazanie karty z napisem „CZAS DLA DRUŻYNY”

c) stosuje się przedłużone rzuty karne za tzw. „faule kumulowane”, po 5 faulu i każdym następnym rzut karny z 10 metrów.

d) jeśli bramkarz po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje ją z powrotem od współpartnera, a wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej i nie została zagrana lub dotknięta przez przeciwnika, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni; bramkarz, będąc na własnej połowie, może być w posiadaniu piłki jednorazowo maksymalnie przez 4 sekundy.

e) czas zatrzymywany jest jedynie na wyraźny sygnał sędziego głównego prowadzącego zawody oraz w ostatniej minucie drugiej połowy zawodów za każdym razem, kiedy piłka nie znajduje się w grze. W przypadku kontuzji lub urazu zawodnika o momencie zatrzymania czasu (o ile w ogóle zachodzi taka konieczność) decyduje sędzia główny prowadzący zawody z parkietu.

f) czas na wznowienie gry z autu/rogu/wznowienia przez bramkarza itd. wynosi 4 sekundy i będzie liczony przez sędziego zawodów.

g) podczas wykonywania rzutu autowego, piłka musi znajdować się na linii i stać w miejscu. Nogi zawodnika wykonującego rzut autowy mogą znajdować się w dowolnym miejscu na parkiecie. Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki, chyba że wcześniej piłka będzie miała kontakt z którymś z zawodników znajdujących się na boisku.

h) Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (rzut z autu, rzut rożny, faule) wynosi 5 metrów.

i) bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę. Wznowienie gry (meczu, połowy, po straconej bramce), może nastąpić wyłącznie w sytuacji w której oba zespoły znajdują się na swoich połowach. Do tego wymagany jest również sygnał gwizdkiem sędziego prowadzącego zawody.

4. Po zakończeniu Ligi rozegrany zostanie Turniej o Puchar Ligi (zwany dalej TLF CUP), o ile w jego organizacji nie przeszkodzą obostrzenia związane z COVID-19.

5. Maksymalnie do 14.09.2022 roku, każdy z kapitanów lub kierowników zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi listy zgłoszeniowej drużyny. Liczyć ona może maksymalnie 20 zawodników, natomiast w protokole meczowym wypełnianym przed każdym meczem może znajdować się maksymalnie 14 zawodników. Gra nieuprawnionej osoby, której nazwisko nie będzie widniało w protokole meczowym bądź na liście zgłoszeniowej, skutkuje walkowerem przyznanym na korzyść drużyny przeciwnej (5-0).

6. W rozgrywkach mogą grać:

a) zawodnicy zrzeszeni w klubach biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na poziomie maksymalnie ligi okręgowej – duże boisko

b) zawodnicy zrzeszeni w klubach biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej na poziomie maksymalnie II ligi – hala

c) każdy zespół może mieć w swoim składzie maksymalnie czterech zawodników, których nie dotyczy podpunkt a) i b). Muszą być oni wyraźnie zaznaczeni na liście startowej.

7. Sędziów prowadzących zawody wyznacza Organizator.

II. SYSTEM ROZGRYWEK

8. W rozgrywkach Tyskiej Ligi Futsalu w sezonie 2022/2023 udział weźmie 19 zespołów. Rozgrywki będą podzielone na dwie ligi :

I liga (10 drużyn)

Mecz na zasadzie „każdy z każdym” co daje nam 18 kolejek. Najlepszy zespół zostanie Mistrzem TLF w sezonie 2022/2023, a zespoły z miejsc 9 i 10 zostaną zdegradowane do 2 ligi.

II liga (9 drużyn)

Mecz na zasadzie „każdy z każdym” co daje nam w sumie 16 kolejek. Zespoły, które zajmą 1 i 2 miejsce uzyskają bezpośredni awans do 1 ligi w sezonie 2023/2024.

9. Po zakończeniu sezonu ligowego zostanie rozegrany turniej TLF CUP. Dokładny regulamin turnieju zostanie podany na tydzień przed jego rozegraniem. W TLF CUP zagra 16 drużyn (wszystkie z 1 ligi oraz 6 najlepszych z 2 ligi), a turniej będzie odbywał się na zasadzie pucharowej od 1/8 finału począwszy. Wszystkie zespoły zostaną wrzucone do jednego koszyka i w drodze losowania zostaną utworzone pary oraz drabinka turniejowa. Nie obowiązują żadne rozstawienia.

10. Zawody będą rozgrywane w Hali Sportowej Tychy przy al. Piłsudskiego 20 w terminach ustalonych przez Organizatora. Wszystkie mecze będą się odbywały w soboty lub niedziele. Godziny rozegrania meczów będą podawane maksymalnie do wtorku poprzedzającego daną kolejkę. Rozpiska będzie pojawiała się na oficjalnej stronie Ligi (www.futsal-tychy.futbolowo.pl)

11. Przed startem rozgrywek kierownicy wszystkich drużyn muszą podpisać z zawodnikami oświadczenia. Zawodnik, który przystąpi do rozgrywek bez podpisanego oświadczenia, będzie traktowany jako nieuprawniony do gry. W przypadku wystąpienia takiego zawodnika w meczu, na zespół zostanie nałożony walkower.

12. Oświadczenia bezwzględnie muszą być podpisywane osobiście przez zainteresowanego zawodnika. Wszelkie próby fałszowania podpisów przez kierowników drużyn będą surowo karane poprzez odjęcie punktów lub nawet całkowite wyrzucenie zespołu z Ligi.

13. Ustalenie ostatecznej klasyfikacji:

a) o kolejności zajętych miejsc w rozgrywkach Ligi decydują następujące kryteria:

- liczba zdobytych punktów,

- bezpośredni pojedynek,

- stosunek bramkowy,

- większa ilość strzelonych bramek

b) w razie jednakowej liczby zdobytych punktów przez trzy lub więcej drużyn, zostanie utworzona tzw.

„mała tabelka”, która będzie dotyczyła zainteresowanych zespołów. W niej o wyższej lokacie zadecydują identyczne kryteria, jak w punkcie b),

14. Na 10 minut przed każdym meczem kapitan lub kierownik drużyny zobowiązany jest do wypełnienia protokołu meczowego w oparciu o zatwierdzoną listę zgłoszeniową. W protokole należy zaznaczyć funkcję bramkarza literą – B oraz kapitana literą – K. Po meczu protokół musi zostać zatwierdzony przez sędziów prowadzących zawody.

15. Drużyna musi rozpocząć mecz w pełnym składzie tzn. bramkarz + 4 zawodników w polu. W przypadku braku pełnego składu, zespół zostanie ukarany walkowerem (5:0). Jeżeli w trakcie meczu, gdy na skutek wykluczeń, w danej drużynie zostanie mniej niż pięciu zawodników (bramkarz + 4 w polu), sędzia przerywa mecz, a wynik weryfikowany jest jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

16. W protokole meczowym można wpisać maksymalnie 14 graczy.

17. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do gry w czasie meczu w jednolitych strojach (koszulki, spodenki, getry) oraz w odpowiednim obuwiu sportowym. Numery na koszulkach są obowiązkowe i muszą być czytelne i różne w zakresie 0-99. Numery na koszulkach muszą zgadzać się z tymi z protokołu meczowego, który wypełniają kierownicy lub kapitanowie przed rozpoczęciem zawodów.

18. Kapitan drużyny obowiązkowo musi posiadać na rękawie widoczną opaskę. W wypadku jej braku przed spotkaniem należy zgłosić ten fakt sędziom prowadzącym zawody. W przypadku notorycznego braku opaski na zespół zostanie nałożona kara finansowa. Prawo wyboru koloru koszulek przysługuje drużynie wymienionej w terminarzu na pozycji gospodarze.

19. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników i posiadać widoczny numer na koszulce.

20. Do sędziów prowadzących zawody mają prawo zwracać się tylko i wyłącznie:

a) kapitanowie obu zespołów podczas trwania zawodów

b) kierownicy, którzy są wpisani w protokole meczowym jedynie przed i po zakończeniu zawodów.

21. W razie nie przybycia na zawody sędziego, mecz powinna prowadzić osoba neutralna wybrana w pierwszej kolejności przez organizatora lub wskazana zgodnie przez oba zespoły.

22. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danej drużynie, kapitan lub kierownik drużyny przeciwnej oraz sędziowie wraz z organizatorem mają prawo zażądać przedstawienia dokumentu tożsamości zawodnika ze zdjęciem. Kontrola może odbyć się zarówno przed rozpoczęciem zawodów, jak również po ich zakończeniu.

23. W przypadku braku dokumentu tożsamości zawodnik bierze udział w meczu, a jednocześnie jest zobowiązany potwierdzić swoją tożsamość w następnej kolejce. Jeżeli tego nie uczyni, wcześniejsze zawody zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

24. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie spełnia formalności regulaminowych tzn.

a) brak podpisanego oświadczenia,

b) brak zawodnika na liście zgłoszeniowej

c) brak danych tzn. numeru PESEL i daty urodzenia.

25. Jeżeli zawodnik nieuprawniony do gry wystąpił w meczu wynik zostaje zatwierdzony z boiska pod warunkiem że drużyna przeciwna wygrała spotkanie (z uwzględnieniem strzelców bramek). W przypadku zwycięstwa zespołu w którym brał udział nieuprawniony zawodnik, zespół zostaje ukarany walkowerem

(5-0).

26. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

27. Zmiany zawodników odbywają się tylko w wyznaczonej do tego strefie. W przypadku przebywania na parkiecie więcej niż pięciu zawodników, sędzia ma prawo ukarać taki zespół żółtą kartką.

28. Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonej godziny spotkania w terminarzu.

29. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie jest równoznaczne z walkowerem.

30. Po zakończeniu 1 rundy zostanie otwarte okno transferowe i będzie istniała możliwość dopisania maksymalnie czterech nowych zawodników do listy startowej, jednak łączna liczba zawodników nie może przekroczyć 20 nazwisk. W przypadku, kiedy przed startem Ligi, zespół zgłosi maksymalną liczbę 20-stu zawodników, będzie miał możliwości wykreślenia zawodnika, który nie wziął udziału w ani jednym meczu i dopisania nowego gracza.

31. Zgłoszenie dodatkowego zawodnika do rozgrywek (w oknie transferowym) powinno nastąpić poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu (załącznik nr. 1 niniejszego regulaminu). Zawodnik staje się uprawniony do gry po wysłaniu uzupełnionego dokumentu przez kierownika drużyny oraz po uregulowaniu wpłaty w wysokości 50zł. O przyjęciu zawodnika do drużyny Organizator informuje drogą mailową.

III. KARY REGULAMINOWE

32. Przewiduje się następujące kary regulaminowe:

a) Za bezpośrednią czerwoną kartkę zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od udziału w jednych zawodach (najbliższych po otrzymaniu kary). Czerwona kartka automatycznie wyklucza zawodnika z meczu, w którym ją otrzymał oraz skutkuje dwuminutową grą w osłabieniu przez jego zespół. W momencie, kiedy drużyna grająca w osłabieniu straci gola, dwuminutowa kara przestaje obowiązywać,

b) Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do 2 minutowego osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna.

c) Za 3 żółte kartki zawodnik zostaje automatycznie odsunięty od udziału w jednych zawodach (w następnej chronologicznie kolejce); identyczna kara ma zastosowanie po 5-tej, a następnie każdej kolejnej żółte kartce,

d) W przypadku wybitnie niesportowego zachowania lub brutalnego faulu, po którym zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, organizator ma prawo nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną i zawiesić w rozgrywkach na większą ilość spotkań lub całkowicie wykluczyć z rozgrywek. Informacja o takowym zawieszeniu, będzie pojawiać się maksymalnie do 3 dni od zakończenia zawodów.

33. Przez cały okres trwania zawodów i całej Ligi obowiązuje zakaz słownego obrażania i atakowania sędziów oraz przeciwników. Wszelkie naruszenie nietykalności będzie surowo karane poprzez wykluczenie zawodnika z rozgrywek. Organizator może również ukarać zespół finansowo lub poprzez odjęcie punktów z ligowej tabeli, a w sytuacjach szczególnych wykluczyć cały zespół z rozgrywek

34. W sytuacji, gdy w skutek zachowania osób związanych z drużyną (zawodnicy, kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych

35. Za oddanie meczu walkowerem, na zespół zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 100zł. Trzykrotne nie stawienie się na mecz bądź opuszczenie boiska przed zakończeniem zawodów powoduje automatyczne wykluczenie drużyny z Ligi.

36. Wyniki zespołu, który w wyniku złamania regulaminu zostanie wykluczony z rozgrywek w trakcie trwania 1 rundy zostaną anulowane i zweryfikowane jako 5:0 na korzyść drużyn przeciwnych. W przypadku, kiedy zespół zostanie wykluczony lub sam zrezygnuje z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania 2 rundy, jego dotychczasowe wyniki zostaną zachowane, a wszystkie kolejne zostaną zweryfikowane jako 5:0 na korzyść drużyn przeciwnych.

37. W klasyfikacji Fair Play o kolejności decyduje jak najmniejsza liczba punktów ujemnych. Punkty będą przyznawane według następującego klucza:

żółta kartka -1 punkt; czerwona kartka -3 punkty; walkower -10 punktów

38. Weryfikuje się wynik zawodów jako walkower 5:0 dla przeciwnika w przypadku, gdy:

a) drużyna nie stawi się na zawody w terminie przewidzianym w kalendarzu rozgrywek,

b) w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik.

39. Za swoich kibiców odpowiada drużyna i jej kierownik. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój poprzez niestosowne zachowanie (używanie wulgaryzmów, spożywanie alkoholu) organizator ma prawo poprosić kierownika/kapitana zespołu o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo nałożyć na ten zespół walkowera lub nawet wykluczyć z rozgrywek

40. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty za udział w Lidze.

IV. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

41. Wszelkie koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponoszą uczestnicy.

42. Koszty uczestnictwa w Lidze oraz TLF CUP:

Łączna kwota za uczestnictwo w Tyskiej Lidze Futsalu w sezonie 2022/2023 wynosi 2400zł (1 liga) i 2100zł (2 liga) + opłata rejestracyjna w wysokości 100zł.

Wpisowe można rozbić na trzy raty:

termin zapłaty

1 liga

2 liga

Opłata rejestracyjna

16.09.2022

100zł

100zł

1 rata

16.09.2022

800zł

800zł

2 rata

16.11.2022

800zł

800zł

3 rata

16.12.2022

800zł

500zł

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY PRZELAĆ WPISOWE:

84 1050 1399 1000 0092 0312 7130 (ING)

Brak wpłaty całej kwoty powoduje usunięcie zespołu z rozgrywek

43. w przypadku jakichkolwiek zniszczeń dokonanych przez zawodnika na obrębie obiektu, na cały zespół zostanie nałożona kara finansowa.

44. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych

45. Na ławce rezerwowych oprócz zawodników może znajdować się jedynie trener oraz kierownik zespołu

(maksymalnie dwie osoby). Ich funkcje muszą być wyraźnie zaznaczone w protokole meczowym.

46. Każdej drużynie przysługuje przełożenie jednego meczu w sezonie wynikające tylko i wyłącznie z wyjazdu całego zespołu np. na turniej, ślub zawodnika itp.

47. Chęć przełożenia meczu należy zgłosić na oficjalnym dokumencie, który należy pobrać u Organizatora drogą mailową min. na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem zespołu na inne zawody lub wydarzenie (ślub/kawalerskie) związane z członkiem drużyny. Jednorazowa opłata za przełożenie meczu wynosi 50zł, którą należy uiścić przed najbliższą możliwą do rozegrania kolejką.

48. W przypadku braku zgody Organizatora na przełożenie meczu, zawody muszą odbyć się w pierwotnie ustalonym terminie. W przypadku nie stawienia się na mecz zespół zostanie ukarany walkowerem (5:0)

49. Protesty dotyczące rozegranego meczu lub odwołania od decyzji sędziów i organizatora mogą być składane wyłącznie przez kierownika drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy futsaltychy@gmail.com. Protesty zgłoszone po upływie tego czasu lub w innej formie, nie będą rozpatrywane.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Za zajęcie miejsc 1-3 w 1 i 2 Lidze zespoły zostaną nagrodzone pucharami. Dodatkowo nagrodzeni zostaną indywidualni zawodnicy z obu lig osobno (najlepszy strzelec, bramkarz oraz zawodnik). W przypadku zdobycia takiej samej ilości bramek przez dwóch lub więcej zawodników, o przyznaniu nagrody zadecyduje wyższe miejsce zajęte przez jego zespół. Najlepszego bramkarza i zawodnika wybiorą kapitanowie bądź kierownicy każdego z zespołów z danej ligi po zakończeniu ostatniej kolejki. Kapitan/Kierownik nie może oddać głosu na zawodnika ze swojej drużyny.

51. Za zdobycie Pucharu Ligi TLF CUP najlepszy zespół zostanie nagrodzony pucharem.

52. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia do Ligi drużyny bądź poszczególnych zawodników bez podania przyczyny. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, Organizator nie zwraca wpłaconych wcześniej należności finansowych.

53. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

54. Zawodnicy przystępujący do rozgrywek oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala im na uczestnictwo w Lidze.

55. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry

56. Wszystkie kwestie sporne dotyczące rozgrywek w ramach Ligi rozstrzyga Organizator.

57. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują rozstrzygnięcia

Organizatora.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości